Hotline liên hệ
0907 132 577
Hotline tư vấn
0932 170 879

Tháng Chín 19, 2020

THIẾT GIÁP HẠM YAMATO

Yamato tên được đặt theo vùng đất nay là tỉnh Nara của Nhật Bản, là một thiết giáp hạm của Hải quân Đế quốc Nhật